• கணனிக்கல்வி - 31-01-2016

  சகல கம்­பி­யூட்டர் பாடங்­களும் Spoken English உம் அடிப்­ப­டை­யி­லி­ருந்து கற்க முடியும். சர்­வ­தேச அங்­கீ­காரம் பெற்ற சான்­றிதழ். கம்­பி­யூட்டர் துறையில் வேலை­வாய்ப்­பிற்கும் சுய­தொழில் செய்­வ­தற்கும் ஏற்­பாடு செய்து தரப்­படும். ஒவ்­வொரு வாரமும் புதிய வகுப்­புகள் ஆரம்­ப­மா­கின்­றன. ISS, 78, புதுச்­செட்­டித்­தெரு. கொட்­டாஞ்­சேனை. 072 2000333 www.iss.lk  

  **************************************************

  ICT / Computer Science (Local / Cambridge) (O/L, A/L) revision, வகு ப்புக்கள் ஆரம்பமாகின்றன. ICT (O/L, A/L), GIT, பாடங்கள் Paracticalலுடன் கற்பிக்கப்படுகின்றன. CCTT, Wattala. 011 2931813, 071 4849767.

  **************************************************

  2016-02-01 15:59:23

  கணனிக்கல்வி - 31-01-2016