• பழுதுபார்த்தல் - 01-01-2017

  A/C, Fridge, Washing Machine, Microwave Oven, Auto A/C Repairs, A/C Service 700/= (one year Guarantee) (No Visiting Charges) முற்பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F Engineers 011 2725782, 011 4922525, 077 3481187, 077 0264075. Mt.Lavinia.

  *****************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள், Washing Machine, Air Condition ஆகி­ய­வற்றை உங்­க­ளு­டைய வீட்டில் வைத்தே துரி­த­மான முறையில் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். No Visiting Charges. one year Guarantee. VASH HI Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276. 

  *****************************************************

  TV,LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi set Lap top, Washing Machine, Micro oven, Rice Cooker, மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன். 076 6660587, 0788881691, (Wellawatte)

  *****************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  *****************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR Ananth 072 9508248. 

  *****************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance, Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு-கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  *****************************************************

  புதிய, பழைய Water Pump பொருத்துதல், Service, Repairing, Water tank பொருத்துதல், Automatic motor Wiring, Fridge, Automatic & Manual, Washing Machine வகைகளும் திருத்தப்படும். பம்பலப்பிட்டி, வெள்ள வத்தை உட்பட கொழும்பின் அனைத்து பகுதிகளிலும். Sasi 077 9220271. 

  *****************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hard ware, Software, Formatting, O/S, Office, Photoshop, Corel draw, Flash, Skype, Game, Virus guard, Install செய்யப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. (No Extra charge) (No Visiting charge) Kumar – 077 2906492.  

   *****************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகல விதமான தொலைக்-காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13. Tel: 2388247, 072 2199334.

  *****************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் அல்லது காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for Sale (1 Year Warranty) ரூபன். 072 9958888.

  *****************************************************

  Computer, Laptop, CCTV Repairing & Service உங்களுடைய காரியாலயங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். (Hardware, Software Installation) தேவைப்படுகின்ற அனைத்து Software Installation செய்து தரப்படும். 077 6539954. (Mohan)

  *****************************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்­சார உப­க­ர­ணங்கள், பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், அலு­மி­னியம், Welding, Watertank திருத்த வேலைகள் செய்து தரப்­படும். (கொழும்பு) M.அமலன். 077 8408260.

  *****************************************************

  CRT, LCD, LED, Smart TV, Pennell Problem TV, Microwave, Washing Machine போன்ற வீட்டு மின்பாவனை பொருட்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு வந்தும் Work Shop இற்கு கொண்டு வந்தும் திருத்திக் கொடு க்கப்படும். Ragu Tech No. 9, Hampden Lane, Colombo 6. Tel. 077 9911389. 

  *****************************************************

  LED, LCD, Smart TV, Washing Machine, Micro Oven, Hifi set, Home Theatre போன்ற சகல மின் உபகரணங்களும் நேரடியாக வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (சகல Original Parts எம்மிடமுண்டு) (Wellawatte) ரவீந்திரன் 077 8196095. 

  *****************************************************

  Sun TV, KTV, Kalainger TV, Vijey TV, Raj TV, Zeetamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 0777 992187.

  *******************************************************

  2017-01-02 17:11:21

  பழுதுபார்த்தல் - 01-01-2017