• பழுதுபார்த்தல் - 18-12-2016

  (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

  **************************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

  **************************************************************

  சக­ல­வி­த­மான Automatic Manual Washing Machine, Water Motor, Fridge உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்­படும். வெள்­ள­வத்தை, பம்­ப­லப்­பிட்டி உட்­பட கொழும்பின் அனைத்துப் பாகங்­க­ளிலும். Sasi – 077 9220271. 

  **************************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள், Washing Machine, Air Condition ஆகி­ய­வற்றை உங்­க­ளு­டைய வீட்டில் வைத்தே துரி­த­மான முறையில் திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். No Visiting Charges. one year Guarantee. Vashini Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276. 

  **************************************************************

  Computer Laptop, CCTV Repairing & Service உங்­க­ளு­டைய காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வீட்­டிற்கும் நேரில் வந்து செய்து கொடுக்­கப்­படும். (Voice Installation) Software Virus Card 077 6539954 (Mohan)

  **************************************************************

  TV,LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi set Lap top, Washing Machine, Micro oven, Rice Cooker, மற்றும் சமை­ய­லறை இலத்­தி­ர­னியல், மின்­னியல் உப­க­ர­ணங்கள் வீட்­டுக்கு வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். பத்மன். 076 6660587, 0788881691, (Wellawatte)

  **************************************************************

  A/C Fridge Washing Machine Microwave Oven, Auto A/C, Repairs, A/C Service 700/= (one year Guarantee) (No Visiting Charges) முற்­பணம் அற­வி­டப்­ப­ட­மாட்­டாது. மூன்று தினங்­களில் பணம் செலுத்­தலாம். S.F Engineers 011 2725782, 011 4922525, 077 3481187, 077 0264075. Mt.Lavinia.

  **************************************************************

  உங்­க­ளது எல்லா வகை­யான தையல் இயந்­தி­ரங்­களும் உங்­க­ளது வீடுகள் or நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு வந்து உத்­த­ர­வா­தத்­தோடு திருத்தித் தரப்­படும். Screen Printing செய்து தரப்­படும். AR Ananth 072 9508248. 

  **************************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். Hardware, Software, Formatting, O/S, Office, Photoshop, Corel draw, Flash, Skype, Game, Virus guard, Install செய்­யப்­படும். இவை அனைத்­திற்கும் 1000/= மட்­டுமே. (No Extra charge) (No Visiting charge) Kumar – 077 2906492.      

  **************************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் அல்­லது காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்­படும். Hardware & Software (Photoshop, CorelDraw, Flash etc.) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for Sale (1 Year Warranty) ரூபன். 072 9958888.

  **************************************************************

  LED, LCD, Smart TV, Micro Oven, Washing Machine, Hifi Set, DVD உட்­பட சகல வீட்டு மின் உப­க­ர­ணங்­களும் கொழும்பில் எப்­பா­கத்­துக்கும் வந்து நேர­டி­யாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (சகல LED, LCD, Original Parts எம்­மி­ட­முண்டு.) (ரவி 077 8196095) Wellawatte.

  **************************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), சக­ல­வி­த­மான தொலைக்­காட்சிப் பெட்­டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள்  வீடு­க­ளுக்கே வந்து துரி­த­மாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (St. Jude Electronics). ஜுட் பர்­னாந்து (டிலான் செல்­வ­ராஜா) 104/37, சங்­க­மித்த மாவத்தை, கொழும்பு –13. Tel : 2388247, 072 2199334.

  **************************************************************

  Amal Electrical & Construction வீட்டு வயரிங், மின்­சார உப­க­ர­ணங்கள், பெயின்ட், பிளமிங், மேசன், அலு­மி­னியம், Welding, Watertank திருத்த வேலைகள் செய்து தரப்­படும். (கொழும்பு) M.அமலன். 077 8408260.

  **************************************************************

  2016-12-19 16:03:12

  பழுதுபார்த்தல் - 18-12-2016