• டிரைவிங் - 04-12-2016

    வெள்­ள­வத்­தையில் யாழ்.மிகத் திற­மை­யான பயிற்­று­னரால் அதி­காலை 5.00 மணி முதல் பயிற்­சி­ய­ளித்து இரு­பா­லா­ருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605/ 011 7215050.

    ***************************************************

    2016-12-07 14:09:27

    டிரைவிங் - 04-12-2016