• டிரைவிங் - 27-11-2016

  Jeni Driving School. (Government Approved) தவணை முறையில் பணம் செலுத்தி, ஆண் பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் திற­மை­யான பயிற்­று­விப்­பா­ளர்­களால் Driving பயிற்­று­விக்­கப்­பட்டு Driving Licence பெற்றுக் கொடுக்­கப்­படும். போயா தினம் தவிர ஏனைய நாட்­களில் உங்கள் வச­திக்­கேற்ற நேரங்­களில் பயிற்சி மேற்­கொள்­ளலாம். (Lady Instructor for Ladies) 49A, George R De Silva Mawatha, Colombo 13. Tel. 077 5355331, 071 0961406, 072 3828456, 011 4482804. 

  ***************************************************

  A One Driving School ஆண்/ பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் அனு­ப­வ­முள்ள பயிற்­சி­யா­ளரால் சிறந்த முறையில் மும்­மொ­ழி­களும் தங்­களின் வச­திக்­கேற்ப நேரங்­க­ளிலும் சாரதி பயிற்சி வழங்கி சாரதி அனு­ம­திப்­பத்­திரம் பெற்றுத் தரப்­படும். அத்­துடன் International Licence பெற்­றுக்­கொள்­ளக்­கூ­டிய வச­தியும் உண்டு. தொடர்­புக்கு: A One Driving School (Government Approved) No. 107, Vivekananda Hill, Colombo 13. Tel. 011 2337712. Hotline No: 077 0488498. 

  ***************************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் City Driving School ஆண்/ பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் பயிற்­சி­ய­ளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வச­தி­யுண்டு. மேல­திக விப­ரங்­க­ளுக்கு: 077 7344844/2505672. 289 1/1, Galle Road Wellawatte. 

  ****************************************************

  2016-11-29 16:18:03

  டிரைவிங் - 27-11-2016