• டிரைவிங் - 20-11-2016

  Jeni Driving School. (Government Approved) தவணை முறையில் பணம் செலுத்தி, ஆண் பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் திற­மை­யான பயிற்­று­விப்­பா­ளர்­களால் Driving பயிற்­று­விக்­கப்­பட்டு Driving Licence பெற்றுக் கொடுக்­கப்­படும். போயா தினம் தவிர ஏனைய நாட்­களில் உங்கள் வச­திக்­கேற்ற நேரங்­களில் பயிற்சி மேற்­கொள்­ளலாம். (Lady Instructor for Ladies) 49A, George R De Silva Mawatha, Colombo 13. Tel. 077 5355331, 071 0961406, 072 3828456. 

  ************************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் City Driving School ஆண்/பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் பயிற்­சி­ய­ளித்து லைசென்ஸ் எடுத்­துத்­த­ரப்­படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வச­தி­யுண்டு. மேல­திக விப­ரங்­க­ளுக்கு: 077 7344844/ 2505672, 289 1/1, Galle Road, Wellawatte.

  ***********************************************

  2016-11-21 16:32:29

  டிரைவிங் - 20-11-2016