• டிரைவிங் - 13-11-2016

  A One Driving School ஆண்/ பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் அனு­ப­வ­முள்ள பயிற்­சி­யா­ளரால் சிறந்த முறையில் மும்­மொ­ழி­க­ளிலும் தங்­களின் வச­திக்­கேற்ற நேரங்­க­ளிலும் சாரதி பயிற்சி வழங்கி சாரதி அனு­ம­திப்­பத்­திரம் பெற்றுத் தரப்­படும். அத்­துடன் International Licence பெற்றுக் கொள்­ளக்­கூ­டிய வச­தி­யு­முண்டு. தொடர்­பு­க­ளுக்கு: A One Driving School (Government Approved) No. 107, Vivekananda Hill, Colombo 13. Tel. 011 2337712. Hotline No: 077 0488498..... 

  *************************************************

  Auto Car Driving License. Learn to drive a auto car within 10 days. 30 years experienced professionally qualified Lady Teacher visit home. Mrs. Perera. Dial: 077 2567770. 

  *************************************************

  2016-11-15 17:18:03

  டிரைவிங் - 13-11-2016