• பழுதுபார்த்தல் - 06-11-2016

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave, Oven, Auto A/C Repairs, Tinkering and Paintings, (One year Guarantee) No Visiting Charges. முற்­பணம் அற­வி­டப்­ப­ட­மாட்­டாது. மூன்று தினங்­களில் பணம் செலுத்­தலாம். S.F. Engineers. 011 4922525, 011 2725782, 077 3481187, 077 0264075. Mt. Lavinia 

  **************************************************

  சக­ல­வி­த­மான Automatic Manual Washing Machine, Water Motor, Fridge என்­பன உங்கள் வீட்டில் வைத்தே திருத்தித் தரப்­படும். வெள்­ள­வத்தை, பம்­ப­லப்­பிட்டி உட்­பட கொழும்பின் அனைத்துப் பாகங்­க­ளிலும் Sasi – 077 9220271. 

  **************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். Hardware and Software formatting O/S, Office, Skype, Game, Adsl, Networking Install செய்­யப்­படும். 1000/= மட்­டுமே. மேல­திக எந்த கட்­ட­ணமும் அற­வி­டப்­ப­ட­மாட்­டாது. திருத்திக் கொடுத்தால் மட்­டுமே பணம் அற­வி­டப்­படும். 1000/= Only. kumar– 0772906492. (No Visiting charge) 

  **************************************************

  Fridge, A/C (Air-condition) Washing Machine Service and Repair வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து கொடுக்­கப்­படும். குறு­கிய காலம் பாவித்த (A/C), Brand New A/C களும் உத்­தர வாதத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. சிவா: 077 1048449. Sri: 077 5433049, 011 2734799. 

  **************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No Visiting Charges) Cool Air Services. No. 77G, Manning Place. Wellawatte. 077 7742329/ 071 1199229/ 011 2360559.

   **************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 077 3355088/ 071 7236741/ 011 2360559.

   **************************************************

  T.V.L.C.D, LED, 3D, HIFI set, DVD, Washing, Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop  போன்ற மின் உப­க­ர­ணங்கள் நேர­டி­யாக வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். LED, LCD Parts  எம்­மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்­டணம்  துரித சேவை) (அருள்)  Wellawatte) 077 6625944.

  **************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), சக­ல­வி­த­மான தொலைக்­காட்சிப் பெட்­டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கே வந்து துரி­த­மாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (St.Jude Electronics). ஜுட் பர்­னாந்து (டிலான் செல்­வ­ராஜா) 104/37, சங்­க­மித்த மாவத்தை, கொழும்பு–13. Tel: 2388247, 0722199334.

  **************************************************

  2016-11-07 17:16:05

  பழுதுபார்த்தல் - 06-11-2016