• டிரைவிங் - 16-10 -2016

  வெள்ளவத்தையில் யாழ்.மிகத்திற மையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணி முதல் பயிற்சியளித்து இருபா லாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605/ 011 7215050.

  *****************************************************

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சி யளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத்தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick & Drop வசதியுண்டு. மேலதிக விபரங்களுக்கு 077 7344844/ 2505672. 289 1/1, Galle road, Wellawatte.

  *****************************************************

  Jeni Driving School (Government Approved) தவணை முறையில் பணம் செலுத்தி, Driving பழகி Licence எடுக்க தொடர்பு கொள்ளுங்கள். பெண்களுக்கு பெண் பயிற்றுவிப்பாளர் உண்டு. International Licence பெறும் வசதியுண்டு. 49A, George R.de, Silva mawatha, Kotahena. 077 5355331/ 072 3828456/ 071 0961406. 

  *******************************************************

  2016-10-17 16:55:30

  டிரைவிங் - 16-10 -2016