• டிரைவிங் - 18-09-2016

  வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத்திற மையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணி முதல் பயிற்சியளித்து இருபாலா ருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 0777 355605, 011 7215050.

  *************************************************

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண்/ பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சியளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத்தர ப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick and Drop வசதியும் உண்டு. மேலதிக விபரங்களுக்கு: 0777 344844, 2505672. 289 1/1, Galle Road, Wellawatte.

  *************************************************

  2016-09-19 17:35:14

  டிரைவிங் - 18-09-2016