• டிரைவிங் - 14-08-2016

  வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத்திற மையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணி முதல் பயிற்சியளித்து இருபாலாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 0777 355605, 011 7215050.

  *************************************************

  வெள்ளவத்தையில் City Driving  School  ஆண்/பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சியளித்து லைசென்ஸ் எடுத்து த்தரப்படும்.  Lady Instructor  மற்றும் Pick and Drop  வசதியும் உண்டு. மேலதிக விபரங்களுக்கு 0777344844,2505672, 289   1/1, Galle Road, Wellawatte.

  *************************************************

  2016-08-15 16:00:12

  டிரைவிங் - 14-08-2016