• டிரைவிங் - 07-08-2016

  A/C, Fridge, Washing Machines, Microwave, Oven, Auto A/C Repairs, Tinkering and Paintings, (One year Guarantee) No Visiting Charges. முற்பணம் அறவிடப்படமாட்டாது. மூன்று தினங்களில் பணம் செலுத்தலாம். S.F. Engineers. 011 4922525, 011 2725782, 077 3481187, 077 0264075. 

  ********************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) Tel: 077 6625944. 

  ********************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229. 011 2360559

  ********************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியாலய ங்களுக்கும் வந்து விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்க ப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத் தரவாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  ********************************************************

  Plumbing Service கொழும்பிலும் நீர்கொழும்பிலும் அதனை அண்மித்த பிரதேசங்களிலும் சகல விதமான Plumbing வேலைகளை குறைந்த விலை யில் சிறந்த முறையில் செய்து கொடு க்கப்படும். Mr.Rashad. 077 5197550/ 075 8794343.

  ********************************************************

  Computer and Laptop Repair வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும் Hardware and Software Formatting O/S, Office, Photoshop, Skype, Game, Install செய்யப்படும். கிழமையில் எல்லா நாட்களும் வந்து பழுதுபார்க்கப்படும். (Free Software DVD) வழங்கப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. (No Visiting Charge) Kumar, 077 2906492.

  ********************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் Washing Machine, TV, LCD, LED 3D ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே துரிதமான முறையில் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். No Visiting Charges with Guarantee, Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276 

  ********************************************************

  Repairs, Services Installation, Maintenance Refrigerators Air Condition Lowest Price Free for Service Visit and Check, Branded and Recondition A/C Call: 077 1947157, 071 1887985. 

  ********************************************************

  TV, LED, Smart TV, LCD, Blu Ray, DVD, Washing Machine, Micro Oven உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் நேரடியாக கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (சகல Original Parts எம்மிடமுண்டு). 077 8196095 – ரவி (Wellawatte)

  ********************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கும் வந்து உத்தரவாத த்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். A.R. ஆனந்த்: 072 9508248.

  ********************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள் (Fridges), சகலவிதமான தொலை க்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  *********************************************************

  வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத்திற மையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணி முதல் பயிற்சியளித்து இருபா லாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 0777 355605, 011 7215050.

  ********************************************************

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண் / பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சியளித்து லைசென்ஸ் எடுத்துத்த ரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick and Drop வசதியும் உண்டு. மேலதிக விபரங்களுக்கு. 0777 344844, 2505672, 289 1/1, Galle Road, Wellawatte.

  ********************************************************

  Jeni Driving School தவணை முறையில் கட்டணம் செலுத்தி உங்கள் வசதி க்கேற்ற நேரங்களில் வாகனம் பயிற்று விக்கப்பட்டு Driving Licence பெற்றுத் தரப்படும். கிழமையில் திங்கள் – வெள்ளி 5.30 a.m to 7.00 p.m, சனி 6.00 a.m to 4.00 p.m, ஞாயிறு 8.00 a.m. to 12.00 p.m திறந்திருக்கும். (பெண்களுக்கு பெண் பயிற்றுவிப்பாளர்) International Licence பெற்றுக் கொடுக்கப்படும். பயிற்சி வகுப்புகள் அனைத்தும் நிறைவ டைந்தவுடன் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். 49A, George R.De. Silva Mawatha, Colombo 13. Tel: 077 5355331/ 071 0961406/ 072 3828456.

  ********************************************************

  2016-08-08 15:03:50

  டிரைவிங் - 07-08-2016