• வாகன விற்பனைக்கு - 07-08-2016

  Leyland Comet Super லொறி விற்ப னைக்கு உண்டு. பலகை Body LE– xxxx Yom 2006. 077 8700874.

  ************************************************

  Toyota, Dolphin, DX Van, Dual A/C, Adjustable Seat, Alloy wheel, P/ Mirror, P/ Shutter New Tyres, F/ Insurance, Good Condition. Contact: 077 7034286.     

  ************************************************

  Chevrolet Aveos. Full Option, Auto, Year 2011, KP– XXXX, 1300 CC, Centre Locking, R/Key, P/Shutter, P/Mirror, Dual airbags, Fog Lights, Alloy wheels. 072 2844184. 

  ************************************************

  டொயொட்டா (Toyata Prius) 2013 S Grade CAD xxxx ேபர்ல் வைட், முதலாவது உரிமையாளர் 52000 km நல்ல நிலையில் உள்ளது. விலை ரூ. 5700000/= பார்வையிட்ட பின் விலை யினை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 076 5364251. 

  ************************************************

  U.D. நிஸான், 55 ஆசனங்கள் குளிரூ ட்டப்பட்டது. 63– 3xxx நல்ல நிலை யிலுள்ளது. 19.50/– வாகன மதிப்பீட்டில் பெறுமதி 32 இலட்சம் தரப்பட்டுள்ளது. 0777 326337. 

  ************************************************

  மெக்டா டைடானிக் லொறி 10 ½ அடி No. 227. விற்பனைக்கு உண்டு. 071 6242320, 076 6215634. 

  ************************************************

  251– 9xxx 103 94 Model, 1 st Owner நல்ல நிலையிலுள்ள Dolphin வாகனம் விற்பனைக்கு. விலை 2985000/=. 072 3704383, 076 9668843. 

  ************************************************

  எமது நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான தற்போது பாடசாலை சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கும் பஸ்வண்டி (TOYOTA COASTER 60 – XXXX) விற்பனைக்குண்டு. விலை Rs.80000+ லீசிங் (18300 x 27) 011 2502050, 076 6595656.

  ************************************************

  Suzuki Swift 2010/2013 Beetle KX – XXXX ZC71S Japan 1300CC Silver F/Option Auto Original (57000 – KM–Done) 1– Owner Wellawatte Quick Sale 071 7338574 (Belta 1000CC 2007 / 2011 F/Option Auto 072 3912414)

  ************************************************

  Toyota Premio–F 2010/2011 Maroon KQ–XXXX Beige Interior (28000Km – Done) Multi Function Welcome light TV, DVD, Reverse Camera Original Car (5.4 million) Negotiable 072 7848686, Wellawatte.

  ************************************************

  2016-08-08 14:56:14

  வாகன விற்பனைக்கு - 07-08-2016