• டிரைவிங் - 31-07-2016

  வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத்திற மையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணி முதல் பயிற்சியளித்து இருபாலாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 0777 355605, 011 7215050.

  ***************************************************

  Chandran Learners கொழும்பு மற்றும் நீர்கொழும்பு சுற்றுவட்டாரத்தில் வசி க்கும் உங்களுக்கு வசதியான நேரத்தி ற்கேற்ப வீட்டிற்கோ அல்லது வேலைத் தளத்திற்கோ வந்து அரச அங்கீகாரம் பெற்ற பயிற்றுனரால் பயிற்சியளித்து சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் பெற்று தரப்படும். அத்துடன் அனுமதிப்பத்திரம் இருந்தும் வாகனம் செலுத்த முடியாத வர்களுக்கு விசேட பயிற்சியளிக்கப்ப டும். 011 5783667, 071 1978009. 

  ***************************************************

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற் சியளித்து லைசென்ஸ் எடுத்து தரப்படும். Lady Instructor மற்றும் Pick and Drop வசதியும் உண்டு. மேலதிக விபரங்களுக்கு 0777 344844, 2505672, 289 1/1, Galle Road, Wellawatte. 

  ***************************************************

  Jeni Driving School தவணை முறையில் கட்டணம் செலுத்தி உங்கள் வசதி க்கேற்ற நேரங்களில் வாகனம் பயிற்று விக்கப்பட்டு Driving Licence பெற்றுத் தரப்படும். கிழமையில் திங்கள் – வெள்ளி 5.30 a.m to 7.00 p.m, சனி 6.00 a.m to 4.00 p.m, ஞாயிறு 8.00 a.m. to 12.00 p.m திறந்திருக்கும். (பெண்களுக்கு பெண் பயிற்றுவிப்பாளர்) International Licence பெற்றுக் கொடுக்கப்படும். பயிற்சி வகுப்புகள் அனைத்தும் நிறைவ டைந்தவுடன் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். 49A, George R.De. Silva Mawatha, Colombo 13. Tel: 077 5355331/ 071 0961406/ 072 3828456.

  ***************************************************

  2016-08-01 14:57:52

  டிரைவிங் - 31-07-2016