• வாகன விற்பனைக்கு - 31-07-2016

  வாகனம் விற்பனைக்கு உண்டு TR பொனரோ மெக்ஸ் சுபர் GL PC 2006 மொடல், 226 எல்றீ 100. தொடர்பு கொள்ளவும்: 071 6081410. (சில்வர், நீலம்).

  *****************************************************

  KE 72 Car Wagon 14 – XXXX பற்றரி டயர் புதியது 2 K பெயின்ட் நல்ல நிலையில் 385/=. பதியப்படாத Wagon.R. STIW GRAY உள்ளது. விரும்பிய Japan வாகனங்களை 3 வாரத்தில் இறக்குமதி செய்து தரப்படும். 077 6158362.

  *****************************************************

  நல்ல பாவனையிலுள்ள டொயாட்டா லொட்டோ டவுனஸ் வேன் 252 – 94XX விற்பனைக்கு 077 6568423, டெல்மன் வைத்தியசாலைக்கு அருகாமையில் றஸீன் 1–1/1, Vaverset Place, Wellawatte.

  *****************************************************

  Bajaj Discover 135 VM For Sale 077 3787982.

  *****************************************************

  TATA 909 61 – 2XXX நடு கதவு 495/=. ISUZU CTB அலுமினியம். போர்ட் 390/=. வாகனத்தின் பொடியும் ஓடும் நிலையும் மிகச் சிறந்ததாய் உள்ளது. கம்பஹா 077 1237003. 

  *****************************************************

  XR—XXXX, 2012 மொடல் நிறம் பச்சை 12,500Km ஓடியது நல்ல நிலையிலுள்ள ஸ்கூட்டி (Scooty) விற்பனைக்குண்டு. விலை 125,000/= தொடர்பு 077 4735062 வத்தளை.

  *****************************************************

  Toyota KDH 200 பதிவு செய்யப்படாத Super GL 2007 மொடல் ஒடோ / டுவல் A/C / TV / Navi / DVD/ R. Camera காற்று சீராக்கி, USB Lint, Remote Key விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புக்கு. 071 3424601 Ajith.

  *****************************************************

  2016-08-01 14:52:46

  வாகன விற்பனைக்கு - 31-07-2016