• டிரைவிங் - 17-07-2016

  வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத்திறமை யான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணி முதல் பயிற்சியளித்து இருபாலா ருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 0777 355605, 011 7215050.

  ************************************************

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் பயிற்சி யளித்து லைசென்ஸ் எடுத்து தரப்ப டும். Lady Instructor மற்றும் Pick and Drop வசதியும் உண்டு. மேலதிக விபரங்களுக்கு 0777 344844, 2505672, 289 1/1, Galle Road, Wellawatte.

  ************************************************

  கொழும்பு மற்றும் நீர்கொழும்பு சுற்று வட்டாரத்தில் வசிக்கும் ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் உங்களின் வசதியான நேரத்திற்கேற்ப அரச அங்கீகாரம் பெற்ற பயிற்றுனரால் பயிற்சியளித்து சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் பெற்றுத் தரப்படும். சாரதி அனுமதிப் பத்திரம் இருந்தும் வாகனம் செலுத்த முடியாதவர்களுக்கு விசேட விதமாக பயிற்சியளிக்கப்படும். தொடர்புகளுக்கு: 011 5783667/ 071 1978009.

  ************************************************

  Jeni Driving School, (Government Approved) தவணை முறையில் கட்டணம் செலுத்தி உங்கள் வசதிகேற்ற நேரங்களில் Driving பழகி Licence பெற்றுக் கொள்ள முடியும். (பெண்களுக்கு பெண் பயிற்றுவிப்பாளர்) International Licence பெற்றுக் கொள்ள முடியும். தொடர்பு 49A, George R.de. Silva Mawatha Kotehena Colombo 13. (சனி,ஞாயிறு தினங்களிலும் வகு ப்புக்கள் நடைபெறும்) 072 3828456/ 077 5355331/ 071 0961406.

  ************************************************

  2016-07-18 16:18:06

  டிரைவிங் - 17-07-2016