• கடை விற்பனைக்கு - 17-07-2016

  Colombo 11, புறக்கோட்டையில் 10அடி x 12அடி + 11அடி x 13அடி இரண்டு கடைகள் விற்பனைக்கு உண்டு. விலை பேசித்தீர்மானிக்கலாம். 072 7472274.

  ******************************************************

  வத்தேகமவில் கடை விற்பனைக்கு உண்டு. Baalika Maha Vidyalayam அருகாமையில் அமைந்துள்ளது. 11.5 Million Tel. 077 4309651, 077 2306648. 

  ******************************************************

  கொழும்பு – 12 மீரானியா வீதி 6.8 (Perch) கடையாகவோ, ஸ்டோராகவோ உபயோகிக்கலாம். அகலம் 12, நீளம் 120, 3 மாடிக்கு பௌன்டேஷன் உறுதி. 077 0349578.

  ******************************************************

  2016-07-18 15:54:24

  கடை விற்பனைக்கு - 17-07-2016