• கடை விற்பனைக்கு - 10-07-2016

  Colombo – 11, புறக்கோட்டையில் 10 அடி X 12 அடி + 11 அடி X 13 அடி இரண்டு கடைகள் விற்பனைக்கு உண்டு. விலை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 072 7472274.

  **********************************************

  கொழும்பு கொட்டாஞ்சேனை பிக்கரிங்ஸ் ரோட்டில் 6 ½ பேர்ச்சில் ஸ்டோர்ஸ் விற்பனைக்கு உண்டு. இதை வீடாகவும் பாவிக்கலாம். (கட்டுமானம் குறையில் உள்ளது). 076 9102705.

  **********************************************

  2016-07-11 16:50:41

  கடை விற்பனைக்கு - 10-07-2016