• வி்ற்பனைக்கு -10-07-2016

  புதிய Hotel தளபாடங்கள் விற்பனை க்குண்டு. தொடர்பு: 077 7523720, 076 6805556, 077 8873950.

  ****************************************************

  கொழும்பு 13 இல் நல்ல நிலையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் Netcafe, Communication இல் உபகரணங்கள் உடனடியாக விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்பு 077 7862321, 075 0703810.

  ****************************************************

  Kenwood Fridge Double – door American Style, Kenwood Gas Cooker with Double -– door, Oven Daewoo Double – door Fridge, American Style, J.V.C TV 50 Smart TV 2016 Model 077 4865455.

  ****************************************************

  கொழும்பு – 13, பாவனைக்குகந்த நல்ல நிலையிலுள்ள வீட்டுத் தளபாடங்கள் ஸ்டீல் அலுமாரி, வொசிங் மெஷின், LG குளிர்சாதனப்பெட்டி, TV, உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள் உடன் விற்பனைக்கு. 077 6250379. 

  ****************************************************

  கொழும்பில் பாவித்த நல்ல நிலையில் உள்ள Office Table, Chairs, Computer table, chairs, Computers விற்பனைக்கு உண்டு. Sale on July 15, 16, 17th. தொடர்பு: 077 0581591.

  ****************************************************

  அப்பியாச கொப்பிகள் தயாரிக்கும் இயந்திரங்கள் 250Kg தராசு, Strew Bord / Paper Cotton wast விற்பனைக்கு. நேரில் வரவும். No. 55/1, ஸ்ரீ மஹிந்ததர்ம மாவத்தை, கொழும்பு – 09. தொடர்பு: 2697729 or 2691414.

  ****************************************************

  வத்தளை, அடி (10 X 5) அழகான கொக்குக் கூடு போக்குவரத்துக்கு ஏற்றாற் போல் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் கண்ணாடி ரெக். 071 8769651. 

  ****************************************************

  1.உபயோகப்படுத்திய மாட்டு வண்டி விற்பனைக்கு உண்டு. 2. உபயோக ப்படுத்திய தண்ணீர் வண்டி 3000 Ltr கொண்ட Trailer உடன் விற்பனைக்கு உண்டு. 3. உபயோகப்படுத்திய கல ப்பை விற்பனைக்கு உண்டு. சிலாபம், மாதம்பே, கடுக்காவத்த Tel. 077 0591221. 

  ****************************************************

  நல்ல நிலையிலுள்ள வீட்டுத் தளபாடங்கள் (Teak Table, Computer Table போன்ற) மற்றும் Electrical உபகரணங்கள் நியாயமான விலையில் உடனடியாக விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புக்கு: 075 5168828.

  ****************************************************

  உரிமையாளர் வெளிநாடு செல்ல இருப்பதால் அவசர விற்பனைக்கு 2 தேக்கு அலுமாரிகள், Cupboard, 2 விலை கூடிய Sofa Sets, Mahagani சாப்பாடு மேசை, கட்டில்கள், Bedroom Suite இன்னும் பல. 075 5351457.

  ****************************************************

  பாவிக்கப்பட்ட ஸ்கல்ப் ஹோல்டிங்ஸ், GI பைப்கள், கொங்ரீட் கலவை இயந்திரங்கள், ஹொய்ஸ்ட் ETC மற்றும் பாவிக்கப்பட்ட ட்ரக். 24403500, 071 2712663.

  *******************************************************

  2016-07-11 16:46:53

  வி்ற்பனைக்கு -10-07-2016