• வாடகைக்கு தேவை - 10-07-2016

  வெள்ளவத்தையிலோ, தெஹிவளையிலோ தொடர்மாடியில், 2 Room or 3 Room, உடைய Flat தேவை. வாடகை 35000/= to 50000/= வரையில். Please Contact: 076 8806529 No Brokers.

  ***************************************************

  அமைச்சர் ஒருவரின் மக்கள் தொடர்பாடல் அலுவலகம் மற்றும் தொழில் பயிற்சி பாடநெறி நடத்தி செல்வதற்கு வாகன தரிப்பிட வசதியுடன் 2500/=– 3000/= சதுர அடியிலான கட்டிடம் மத்திய கொழும்பு பிரதேசத்தில் தேவை. அழைக்கவும். 072 3007300, 0777 229090, 077 2991597. 


  ***************************************************

  சிறிய தமிழ் குடும்பத்திற்கு வெள்ள வத்தையில் Apartment இல் Lift வசதியுடன் கூடிய 2 Bedrooms உள்ள வீடு வாடகைக்கு தேவை. No Brokers. தொடர்புகளுக்கு: 077 3077663.


  ***************************************************

  வத்தளை, ஹெந்தளை பகுதிகளில் வீடு தேவை. மாத வாடகை 15,000/=. 3 பேர். தொடர்பு: 077 0151426.


  ***************************************************

  Colombo.– 13, 14 இல் இரண்டு அறைகள், Hall, Kitchen, Bathroom உடன் கூடிய வீடு வாடகைக்குத் தேவை. Contact: 011 2385267, 076 6080141, 076 6561216.


  ***************************************************

  கொழும்பு 13 ஐ அண்டிய பிரதேசத்தில் மூன்று பேர் தங்கக்கூடிய விதத்தில் 12000 -- 13000 இற்குள் வாடகைக்கு  தேவை. தொடர்பு: 077 2484270. (No Brokers)

  ***************************************************

  2016-07-11 16:20:35

  வாடகைக்கு தேவை - 10-07-2016