• தேவை - 10-07-2016

  மாணவர் ஒரு­வ­ருக்கு கிராண்ட்­பாசில் இருந்து களு­போ­விலை வரை பாட­சாலை வேன் சேவை ஒன்று தேவை. தொடர்­பு­கொள்­ளவும். 077 3355601

  **********************************************

  கொழும்பு 15இல் இயங்கும் சர்­வ­தேச பாட­சா­லைக்கு ஆசி­ரி­யைகள் ஆங்­கி­ல­மொ­ழி­மூலம் கற்­பிப்­ப­தற்கு உட­ன­டி­யாக தேவைப்­ப­டு­கி­றார்கள்.  தகுதி உள்­ள­வர்கள். தொடர்பு கொள்­ளவும். 1/20 பார்ம் றோட், கொழும்பு 15. 0112520113, 0750468857

  **********************************************

  075 9851853. சிங்களம், ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ், சிங்களம் இல்லத்தில் இலிருந்து டைப் செய்து தருபவர்கள் தேவை.

  **********************************************

  Newly inaugurated English Medium Institute in Colombo 15. Requires the following Tuition Teachers Grade 1– O/L. British & National Curriculum. Contact: 0776 776347, 077 8930505, 075 5117782. 

  **********************************************

  Leading International School Located at Colombo 15. Needs the Following Teachers. 1. Nursery Teachers. 2. Primary Teachers for Tamil & Elocution. 3. Secondary Teachers for Business Studies & Economic. Contact: 0776 776347, 0755 117782, 0778 930505.

  **********************************************

  புதிதாக ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள Pharmacy ஒன்றுக்கு Pharmacy Licence தேவை. தெஹிவளை. தொடர்புக்கு: 077 2100665. 

  **********************************************

  தெஹிவளையில் உள்ள அரிசி, மா, சீனி பெக்கிங் செய்யும் இடத்திற்கு பெக் கிங் செய்ய தமிழ்ப்பெண் வேலை யாட்கள் தேவை. சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 075 4918984.

  **********************************************

  2016-07-11 16:19:00

  தேவை - 10-07-2016