• டிரைவிங் - 03-07-2016

  Jeni Driving School தவணை முறையில் பணம் செலுத்தி உங்கள் வசதிக்கேற்ற நேரங்களில் வாகனம் பயிற்றப்பட்டு Driving Licence பெற்றுத் தரப்படும். கிழமையில் திங்கள்– வெள்ளி 5.30 a.m. to 7 p.m., சனி 6 a.m. to 4 p.m. ஞாயிறு 8 a.m.– 12 p.m. திறந்திருக்கும். (பெண்களுக்கு பெண் பயிறறுவிப்பாளர்) International Licence பெற்றுக் கொடுக்கப்படும். 49A, George R De Silva Mawatha, Colombo 13. 071 0961406, 077 5355331, 072 3828456. 

  *************************************************

  வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத் திறமை யான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணி முதல் பயிற்சியளித்து இருபாலாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 0777 355605, 011 7215050.

  *************************************************

  2016-07-04 12:33:42

  டிரைவிங் - 03-07-2016