• கடை விற்பனைக்கு - 03-07-2016

  Colombo – 11 இல் புறக்கோட்டையில் 12 அடி X 10 அடி, 11 அடி X 13 அடி இரண்டு கடைகள் விற்பனைக்கு உண்டு. விலை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 072 7472274.

  *************************************************

  கொழும்பு 13, கொட்டாஞ்சேனையில் (20 P) (20 பேர்ச்சஸ்) கட்டடம் விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புக்கு: 0777 168772. No Brokers Please. 

  *************************************************

  2016-07-04 12:28:30

  கடை விற்பனைக்கு - 03-07-2016