• வாகன விற்பனைக்கு - 26-06-2016

  2002 SKODA Octaria Car Good Condition Manual Gear No. 409/9, Kandy Road, Kirillawala, Kadawatha. 076 8751549, 033 2220160. 1.6 ml (Price)

  *************************************************

  Honda FIT GP1 கார் Hy Brid விற்பனைக்கு 2013 Auto நீலநிறம் KY–xxxx Inteeligent Key Cruise control, Dual Multifunction, Reverse Camera மிகவும் நல்ல நிலையில் 3,625,000/=. 076 7705958.

  *************************************************

  Toyota Aqua G–Grade Hybride வெள்ளைநிறக் கார் விற்பனைக்கு 2012 KX–xxxx Alloy wheel புதிய டயர் Dual Multifunction Push start Reverse Camera 3,990,000/=. 0777 805396.

  *************************************************

  Dimo Batta Lorry விற்பனைக்கு PY–XXXX 2014ஆம் ஆண்டு புதிய வாகனமாக பதிவு செய்யப்பட்டது. Full Body Aluminium. Contact No. 077 5563393.

  *************************************************

  டொயாடோ டொல்பின் HJ – 1564 5L சுப்பர் GL, நீள கதவு 4, ப்(f)லெட் ரூப்(f), D/AC, சன் ரூ(f)ப், Auto Door, எட்ஜஸ்டபல், P/M, P/S, Air Bag, Auto, 4 Wheel முதற்தர நிலையில். விலை 38.75/= ஜா – எல. 077 7248466.  

  *************************************************

  2008 மொடல் பஜாஜ் கிரிஸ்டல் ஸ்கூட்டி விற்பனைக்கு உண்டு. ஓடிய தூரம் 63000 கி.மீ. (63000 km) தொடர்புக்கு: R. கௌசிகன் 078 5105620. 

  *************************************************

  Toyota Dolphin year 1999– 178 F/ Seat D/ AC Alloy Wheel, Registration No. PA8 xxx, White Colour, Original, Manual 5L Engine. 4 x 4. 0778 768798. 

  *************************************************

  SP GI–XXXX, Nissan Wingroad 1490 CC, 1998 Contact : 072 3743532.

  *************************************************

  NC RE–XXXX, Tafe 45DI 2500 CC, 2015 Contact : 072 3743532.

  *************************************************

  NC AAR–XXXX, Bajaj RE 4S 198.88 CC, 2014, Contact : 072 3743532.

  *************************************************

  909 TATA Bus Hattonஇல் உடனடி விற்ப னைக்கு. தொடர்புகளுக்கு 077 6964467, Fully insured.

  *************************************************

  2013 தர தயாரிப்பு சாத்தா மைக்றோ லோடர் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான அலுமினியம் பதிவு செய்யப்பட்ட பொடியுடன் கொழு ம்பில் மட்டும் ஓடும் ட்ரக் வண்டி விற்பனைக்கு உண்டு. 0777 223387.

  *************************************************

  2016-06-29 12:41:24

  வாகன விற்பனைக்கு - 26-06-2016