• கடை விற்பனைக்கு - 26-06-2016

  ஹட்டன் வணிக இடத்துடன் பழைய இரண்டு மாடி கட்டடம் ஹட்டன், டிக்கோயா வீதியில் 5.88 பேர்ச்சஸ் அளவில் UDA, UC அனைத்து வசதிகளுடன் வங்கிக் கடன் வசதியுடன். கட்டட முகப்பு. 39 அடி நீளமானது. 23.50 மில்லியன். 077 3588557. 

  **********************************************************

  Colombo – 11 புறக்கோட்டையில் 10 அடி X 12 அடி, 11 அடி X 13 அடி. இரண்டு கடைகள் விற்பனைக்கு உண்டு. விலை பேசித்தீர்மானிக்கலாம். 072 7472274.

  **********************************************************

  2016-06-29 12:39:12

  கடை விற்பனைக்கு - 26-06-2016