• வாடகைக்கு தேவை - 26-06-2016

  Room வாடகைக்கு தேவை. மட்டக்குளி, கிராண்ட்பாஸ், கொட்டாஞ்சேனை, ஆமர்வீதி, மோதரை விரும்பத்தக்து. Tel. 0777 742530, 076 6066841. 

  *************************************************

  வெள்ளவத்தையில் சிறிய தமிழ் குடும்ப த்திற்கு Lift வசதியுடன் Apartment இல் வாடகைக்குத் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும். 077 3077663. 

  *************************************************

  வத்தளை, மாபோலை, வெலிசறை, கந்தானை பிரதேசங்களில் வீடு ஒன்று வாடகைக்கு தேவை. மாத வாடகை 15,000/= இருத்தல் வேண்டும். தொடர்பு: 076 7285235.

  *************************************************

  சிறிய தமிழ் குடும்பம் ஒன்றிற்கு வெள்ள வத்தை, தெஹிவளை ஆகிய பகுதிகளில் 2 or 3 படுக்கை அறைகள் கொண்ட வீடு வாடகைக்கு தேவை. தொடர்புக்கு: 076 5377328. 

  *************************************************

  Wellawatte, Bambalapitiya வில் Galle Road ற்கு அண்மையில் வீடு வாடகைக்கு தேவை. No agents please. 071 8628368. 

  *************************************************

  5 இலட்சம் குத்தகைக்கு (பத்தை) இர த்மலானை, தெஹிவளை, கல்கிசை, மட்டக்குளி, கொட்டாஞ்சேனை பகுதி களில் வீடு தேவை. தொடர்புகளுக்கு 077 8214825.

  *************************************************

  2016-06-29 12:31:12

  வாடகைக்கு தேவை - 26-06-2016