• தேவை - 26-06-2016

  தேவை (ஆசிரியர்கள்) வெள்ளவத்தையில் இயங்கிவரும் கல்வி நிறுவனத்தில் Sinhala, French, Arabic, Graphic Designing, Web Designing, Computer Accounting, Type setting போன்ற பாட நெறிகளை கற்பிப்பதற்கு தகுதியான ஆசிரியர்கள் தேவை. Lanka Study Network 309– 2/1, Galle Road, Colombo 6. 077 1928628. 

  **********************************************

  Accounting Service இல் 2 ½ வருடம் அனுபவம் மற்றும் Chartered இல் “Executive Level” பயிலும் நான் Chartered Accountant இடம் Assistant / Accounts Assistant தொழில் எதிர்பார்க்கின்றேன். Rinousha – 075 2767022. 

  **********************************************

  தேவை (தாதி) Nurse (பெண் தாதிமார்) கொழும்பு, கதிரேசன் வீதிக்கு அருகாமை யில் அமைந்துள்ள வைத்தியசாலைக்கு வேலை அனுபவமுள்ள Nurse உடன் தேவை. தொடர்புக்கு: Dr. Srikanthan 0777 266570. 

  **********************************************

  Looking for a Serious and Reliable Business Partner for running free Zone Company at Dubai interest parties please contact: Aleem 075 2801718 asianbizlinks@gmail.com

  **********************************************

  2016-06-29 12:26:32

  தேவை - 26-06-2016