• வாடகைக்கு தேவை -19-06-2016

  இந்து வேளாளர் 3 பேர் கொண்ட குடும்பம் 2– 3 படுக்கை அறைகளுடன் வெள்ளவத்தையில் Land Side Apartment இல் வருட வாடகைக்கு தேவை. Contact No: 0777 938477, 077 8457054. 

  ************************************************

  வெள்ளவத்தை பம்பலப்பிட்டி பாமன் கடை கிருலப்பனை பகுதிகளில்  இளைப்பாறிய சிரேஷ்ட வங்கி முகா மையாளருக்கு 3 படுக்கையறைகளு டன் தொடர்மாடி வீடு  வாகனதரிப் பிடத்துடன் வாடகைக்கு தேவை. 0773429127. 

  ************************************************

  Salon செய்ய வெள்ளவத்தை கிருல ப்பனை, பம்பலப்பிட்டி ஆகிய இடங்களில் வாடகைக்கு இடம் தேவை. Call: 077 9824415.

  ************************************************

  வீடு வாடகைக்குத் தேவை கொழும்பு 4,5,6, 2 or 3  அறைகளுடன் 077 9977778, 077 4844774. 30,000/= – 40, 000/= வாடகை எதிர்பார்க்கப்படும்.

  ************************************************

  Wellawatte / Bambalapity இல் Galle Road இற்கு  அண்மையில் வீடு வாடகைக்கு தேவை.  No agents please. 0718628368

  ************************************************

  கொழும்பு – 13 கொட்டாஞ்சேனை பகுதிகளில் 4 அறைகளுடன் சகல வசதிகளுடன் கூடிய வீடு வாடகைக்குத் தேவை. தொடர்புகளுக்கு. 0777 914777.

  ************************************************

  500,000/= குத்தகைக்கு (பத்தை) வீடு தேவை. தெஹிவளை, கல்கிசை, வெள்ள வத்தை, ரத்மலானை, கொட்டாஞ்சேனை, மட்டக்குளி, Colombo –12  ஆகிய  பகுதிகளில் 0778214825.

  ************************************************

  2016-06-20 14:12:52

  வாடகைக்கு தேவை -19-06-2016