• பழுதுபார்த்தல் -12-06-2016

  Any Computer Internet & Networking Repairs 500/=. Over 15 years experie nced, Computer பயிற்சி மற்றும் Free Online Assistance. “ITS” 16, E.S. Fernando Mawatha, Colombo – 06. 011 2362787, 071 7763564, 077 2804411.

  *************************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடுகளுக்கும் காரியா லயங்களுக்கும் வந்து விரைவா கவும் துல்லியமாகவும் திருத்திக் கொடுக்கப்படும். எங்களிடம் குறு--கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்தரவாதத்துடன் விற்ப னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

   *************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டி கள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 071 1199229. 011 2360559

  *************************************************

  TV, LCD, LED, 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) (Wellawatte) Tel: 077 6625944. 

  *************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் அல்லது காரியால யங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Coraldraw, Flash etc.) Formatting (Genuine,XP,W7,W8,W10 Virus Guard ) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty ) ரூபன். 0729958888.

  *************************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware & Software, Formatting, O/S, Office, Photoshop, CorelDraw, Fonts, Data Recovery, Skype, Virus Guard, Game, Install செய்யப்படும். இவை அனைத்திற்கும் 1000/= மட்டுமே. கிழமையில் எல்லா நாட்களும் வந்து பழுதுபார்க்கப்படும். மேலதிக எந்த கட்டணமும் அறவிடப்படமாட்டாது. 1000/= மட்டுமே உங்கள் கணனி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். Kumar 077 2906492. 

  *************************************************

  Air conditioner (A/C) Service, Repair எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப்பெட்டி (Fridge) Washing Machine வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்கப்படும். பாவித்த (A/C), Brand new A/C உத்தர வாதத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. சிவா. 077 1048449. Sri 077 5433049, 27 34799, Wellawatte.

  *************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித்தரப்ப டும். (Screen Printing) செய்துதரப்ப டும். AR ஆனந்த் 072 9508248. 

  *************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுக ளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜுட் பர்னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13, Tel: 2388247, 072 2199334.

  *************************************************

  2016-06-13 15:56:29

  பழுதுபார்த்தல் -12-06-2016