• வாகன விற்பனைக்கு - 12-06-2016

  Nissan Juki – கார் விற்பனைக்கு உண்டு. 1600 CC, CAB XXXX, 2014 ஆம் ஆண்டு புதிய வாக னமாக பதிவு செய்யப்பட்டது. UK இல் தயாரிக்கப்பட்டது. 1 ஆம் பாவனை யாளர், 26300 km ஓடியு ள்ளது. 077 6369416.

  *************************************************

  H100 Hyundai  2001 JV – XXXX Full Seat நீல நிறம் நல்ல Condition உள்ள வேன் விற்பனைக்கு உள்ளது. 077 5791313.

  *************************************************

  Mazda Bongo 250 – XXXX, 04 Door, Flat Roof, Adjustable Seats, Plastic Buffer, Boku Alloy Wheels Security System, Dual – AC விலை 18.90/= மற்றும் Nissan Vanette 250 –  XXXX, VX 04 கதவு வேன் விலை 18.90/=. அதிகவிலை கோரலுக்கு நல்ல நிலையில். நீர்கொழும்பு. 076 5300399.

  *************************************************

  Mitsubishi Po – 5 – Van விற்பனைக்கு 51 – XXX நல்லநிலையில் உள்ளது. தொடர்புகளுக்கு: 077 7488401.

  *************************************************

  மாருதி கார் 800 விற்பனைக்கு உண்டு. JO தொடர் இலக்கம் வவுனி யாவில் விற்பனைக்கு உண்டு. Tel. 077 2512039. 

  *************************************************

  CT 100, Scooty வெள்ளவத்தையில் விற்பனைக்குண்டு. 0777 707368.

  *************************************************

  மீள் திருத்தப்பட்ட Toyota மோட்டார் கார் விற்பனைக்கு. எஞ்சின் இலக்கம் 2NZ – 1294155. மொடல் Yaris – Vitz கருப்பு நிறம். ஜப்பானில் தயாரி க்கப்பட்டது. 2000 ம் ஆண்டுக்கு நெருங்கிய பொடி டைப் தொடர்புக்கு. 077 0136474, 077 0136478.

  *************************************************

  2016-06-13 15:52:18

  வாகன விற்பனைக்கு - 12-06-2016