• வீடு காணி தேவை -12-06-2016

  வத்தளை, கந்தானை, ஜா–எல போன்ற இடங்களில் வியாபார ஸ்தாபனம் ஒன்றை அமைப்பதற்கு பிரதான வீதிக்கு அருகில் (ஆகக் குறைந்த 3P) வங்கிக் கடன் பெற்றுக் கொள்ளும் வசதியுடன் பொரு த்தமான கட்டடம் அல்லது வெற்றுக் காணி தேவை. தரகர்கள் வரவேற்கப்படும். உயர்மட்ட அவசரம். Dilush 077 9707940, 077 1043236. 

  ********************************************

  கொழும்பு – 13, 15, வெள்ளவத்தை, கல்கிசையில் 6 Perch க்கு மேற்பட்ட வீடு தேவை. தொடர்பு: 2521233.

  ********************************************

  2016-06-13 15:41:10

  வீடு காணி தேவை -12-06-2016