எத்தியோப்பியாவின் நகரப் பகுதிகளில் பெரும் பொருளாதார முன்னேற்றம் காணப்பட்டாலும், கடுமையான வறட்சி காரணமாக உணவுத் தட்டுப்பாடு நிலவுவதாகவும்  அடுத்த வருட முற்பகுதியில் அங்கு ஒன்றரைக் கோடி மக்களுக்கு உணவு உதவி தேவைப்படும் என்றும் ஐநா கூறியுள்ளது.