பாரிஸ் மற்றும் பிராங்போர்ட் ஆகியவற்றுக்கான தமது விமான சேவையினை ஶ்ரீ லங்கன் எயார் லைன்ஸ் இவ் வருடத்தின் குளிர்காலத்துடன்  இடைநிறுத்த தீர்மானித்துள்ளது. 

ஶ்ரீ லங்கன் எயார் லைன்ஸ் விடுத்துள்ள ஊடக அறிக்கையிலே மேற்கண்டவாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அவ்வறிக்கையில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது,

ஜேர்மனின் பிராங்போர்ட்  மற்றும் கொழும்புக்கு இடையிலான இறுதி விமான சேவை (UL 553/554) எதிர்வரும் ஒக்டோபர் மாதம் 30 ஆம் திகதியும், பாரிஸில் இருந்து கொழும்புக்கான இறுதி விமான சேவை (UL 563/564) எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 6 ஆம் திகதியும் இடம்பெறவுள்ளது. 

இதேவேளை ஶ்ரீ லங்கன் எயார் லைன்ஸ் விமான சேவைக்கு நாளாந்தம் ஏற்படும் நிதி இழப்புக்கள் காரணமாக அதற்கு நிதி வழங்குவதை நிறுத்த அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.