தமிழக முதல்வராக ஆறாவது முறை ஜெயலலிதா பதவியேற்றதை முன்னிட்டு அவரது உருவத்தை தனது நெற்றியில் ஒருவர் வரைந்துள்ளார்.

இவ்வோவியத்தை விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த ஓவியர் செல்வம் என்பவரே ஏழு நிமிடங்களில் வரைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழக முதல்வராக ஜெயலலிதா பதவியேற்ற சந்தோஷத்தினை வெளிப்படுத்தும் முகமாக குறித்த ஒவியத்தை வரைந்துள்ளார்.