முகத்தை முழுமையாக மூடும் தலைக்கவசம் மீதான தடைக்கு எதிராக விதிக்கப்பட்ட இடைக்காலத் தடை உத்தரவு எதிர்வரும் பெப்ரவரி  11ஆம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.