இலங்கை மக்­க­ளுக்­கான வங்கித் துறையில் உண்­மை­யான தலை­மைத்­துவ வங்கி என்­பது மீண்டும் ஒரு முறை இலங்­கை­யி­லுள்ள அனைத்து வர்த்­தக வங்­கி­களின் வர்த்­தக குறி­யீ­டு­க­ளுக்கு மத்­தியில் இலங்கை வங்கி தொடர்ச்­சி­யாக எட்­டா­வது வரு­ட­மா­கவும் Brand Finance Lanka வினால் உறுதி செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

தகைமை மதிப்­பீடு மற்றும் புல­னாகா சொத்­துக்கள் மதிப்­பீட்டில் விசேட நிபு­ணத்­துவம் பெற்ற பிரிட்­டனின் Brand Finance அமைப்பின் பங்­கு­தா­ர­ராக Brand Finance Lanka செயற்­பட்­டு­வ­ரு­கி­றது. இந்த UK Brand Finance உல­க­ளா­விய ரீதியில் 17 நாடு­களின் வலைப்­பின்­ன­லுடன் செயற்­பட்டு வரும் அமைப்­பாகும். வர்த்­தக குறி­யீ­டான இலங்கை வங்­கியின் வளர்ச்­சியை 2015 ஆம் ஆண்­டுடன் ஒப்­பி­டு­கையில் அதன் வளர்ச்சி 38 பில்­லியன் ரூபா­வி­லி­ருந்து 41 பில்­லியன் ரூபா­ வ­ரை­யி­லான அதி­க­ரிப்­புடன் 8.78 வீத வளர்ச்­சியை 2016 ஆம் ஆண்டில் பெற்­றுள்­ளது.

இலங்கை வங்­கியின் தலை­வரும் ஜனா­தி­பதி சட்­டத்­த­ர­ணி­யு­மான ரொனால்ட் சி.பெரேரா இது தொடர்­பாக கருத்து தெரி­விக்­கையில், அனைத்து சந்­தர்ப்­பங்­க­ளிலும் இலங்­கை­யர்கள் அடங்­க­லாக எமது பங்­கு­தா­ரர்­க­ளுக்கும் ஆகக்­கூ­டிய பெறு­ம­தியை பெற்றுக் கொடுப்­ப­துடன் அனை­வ­ருக்­கு­மான பயன்­களை விரி­வு­ப­டுத்­து­வ­துமே எமது முக்­கிய நோக்­க­மாகும். மிகவும் நேர்த்­தி­யான முற்­போக்­கான பாதையில் நாடு முன்­னோக்கி பய­ணிக்கும் இந்த சந்­தர்ப்­பத்தில் நீண்­ட­கால பொரு­ளா­தார மற்றும் சமூக அபி­வி­ருத்­திக்கு வங்­கி­யியல் துறையில் தலை­வ­ராக விளங்கும் இலங்கை வங்கி தமது பொறுப்­புக்­களை முன்­னி­லைப்­ப­டுத்தி நிதித்­து­றை­யுடன் தொடர்­பு­பட்ட அனைத்து பிரி­வுகள் ஊடாக நாடு திட்­ட­மிட்­டுள்ள அபி­வி­ருத்தி இலக்கை எட்­டு­வ­தற்­கான உத­வி­களை உறுதி செய்­துள்­ளது.

இதனால் நாட்டின் முதல்­தர வங்கி என்ற இந்த கௌரவம் எட்­டா­வது வரு­டமும் தொடர்ச்­சி­யாக உறுதி செய்­யப்­பட்­டுள்­ளமை எமது அர்ப்­ப­ணிப்­பான சேவை முயற்­சிக்கு கிடைத்த வெற்­றி­யாகும் என குறிப்­பிட்டார்.

இந்த நம்­ப­கத்­தன்­மை­யுடன் இலங்­கை­யர்­களின் வங்கி என்ற நாமத்­துடன் கட்­டி­யெ­ழுப்­பப்­பட்­டுள்ள இலங்கை வங்கி, நிதித் தொழில் துறையில் கடந்த 76 வரு­டங்­க­ளாக தலை­வ­ராக செயற்­பட்டு வரு­வ­துடன், இலங்கை வங்கியல் துறையில் பல துறைகளிலான அபிவிருத்தி எல்லைக் கோட்டை தனதாக்கிக்கொண்டுள்ளது. வங்கி ஆரம்பிக்கப்பட்ட 1939 ஆம் ஆண்டு முதல் இலங்கை மக்கள் வாழ்க்கையின் செல்வச்செழிப்புக்கு வங்கியின் தனது சேவைகள் மூலம் உதவிவருகிறது.