கட்­டாரில் உள்ள நாண­ய­மாற்று இல்­லங்­களில் பணி­பு­ரியும் ஒரு தொகுதி இலங்­கை­யர்­களை அண்­மையில் கொமர்ஷல் வங்கி கௌர­வித்­துள்­ளது. வங்­கியின் நாண­ய­மாற்று சேவையை அங்கு ஊக்­கு­விப்­பதில் அவர்கள் வழங்­கிய பங்­க­ளிப்­புக்­கா­கவே இவ்­வாறு கௌர­விக்­கப்­பட்­டனர்.

தோஹாவில் உள்ள கிரேன்ட் மெகியுர் ஹோட்­டலில் இந்த வைபவம் இடம்­பெற்­றது. 200க்கும் அதி­க­மான இலங்­கையர்கள் இதில் பங்­கேற்­றனர். களிப்­பூட்டும் விநோத நிகழ்ச்­சிகள், இசை விருந்து என ஆர­வா­ர­மற்ற இடத்தில் அமை­தி­யா­னதோர் ஒன்று கூட­லாக இந்­நி­கழ்வு இடம்­பெற்­றது.இலங்­கையின் வெளிநாட்டு பணப்­ப­ரி­மாற்­ற­லுக்­கான முக்­கிய சந்­தை­யாகத் திகழும் கட்டாரில் கிட்­டத்­தட்ட 125000 இலங்­கை­யர்கள் பணி­பு­ரி­கின்­றனர். இலங்­கைக்கு வெளிநாட்டு வரு­மா­னத்தைக் கொண்டு வரும் பிர­தான ஐந்து நுழை­வா­யில்­களில்

ஒன்­றா­கவும் இது கரு­தப்­ப­டு­கின்­றது. அங்கு கணி­ச­மான அளவு புலம்­பெயர் தொழி­லா­ளர்கள் காணப்­ப­டு­கின்­றனர். இந்த தொழில்­ப­டைக்குத் தேவை­யான பணம் அனுப்பும் சேவை­களை வழங்­கு­வ­தற்­காக 20 பணப்­ப­ரி­மாற்ற இல்­லங்கள் அங்கு காணப்­ப­டு­கின்­றன. கொமர்ஷல் வங்கி நான்கு வர்த்­தக ஊக்­கு­விப்பு அதி­கா­ரி­க­ளையும் அங்கு சேவையில் அமர்த்­தி­யுள்­ளது.

இலங்­கைக்கு வெளிநாட்டு நாண­ய­மாற்றைக் கொண்டு வரு­வதில் மிகவும் ஆக்­க­பூர்­வ­மான ஒரு பங்­க­ளிப்பை கொமர்ஷல் வங்கி வழங்கி வரு­கின்­றது. வங்­கிக்கே சொந்­த­மான அதி நவீன உடனடி பணப்பரிமாற்ற சேவையான ஈ-எக்ஸ்சேன்ஜ் உட்பட மணிகிராம், றியா, எக்ஸ்பிரஸ் மணி ரெமிட்டன்ஸ் என இன்னும் பல சேவைகளையும் அது வழங்குகின்றது.