கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண தரப்பரீட்சை முடிவுகள் சற்றுமுன் வெளியாகின. 

முடிவுகளை பார்வையிட : www.donets.lk