இந்த நாள் எனக்கு மறக்க முடி­யாத நினைவு நாள். கடந்த ஆண்டு இதே­தி­னத்தில் அரசை விட்டு வெளி­யேறி ஜனா­தி­பதித் தேர்­தலில் கள­மி­றங்கும் செய்­தியை வெளி­யிட்டேன். அதற்கு முதல் நாள் முன்னாள் ஜனா­தி­ப­தி­யுடன் ஒன்­றாக இணைந்து அப் பம் சாப்­பிட்டு விட்டு வர­லாற்றுத் தீர்­மா­ன த்தை எடுத்தேன் என நவம்பர் மாதம் 21 ஆம் திக­தியை நினைவு கூர்ந்தார் ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன, எனக்கு சிறப்­பான பின்­புலம் கிடை­யாது. பிர­புத்­துவ குடும்­பத்தை சேர்ந்­தவன் அல்ல. சாதா­ரண விவ­சாய குடும்­பத்தைச் சேர்ந்­த வன். ஆனால் எனது “நேர்மை” கார­ண­மாக மக்கள் ஜனா­தி­பதி பத­வியை வழங்­கி­யுள்­ளார்கள் என்றும் தெரி­வித்­துள்ளார்.

மாலபே “மாதிரி” பாட­சா­லையில் கடந்த 21 ஆம் திகதி இடம்­பெற்ற பரி­ச­ளிப்பு விழா வில் பிர­தம அதி­தி­யாகக் கலந்து கொண்டு உரை­யாற்றும் போதே ஜனா­தி­பதி இவ்­வாறு கடந்த வருட நிகழ்வை நினைவு கூர்ந்து உரை­யாற்­றி­யுள்ளார்.


ஜனா­தி­பதி இங்கு மேலும் உரை­யாற்­று­கையில், நான் ஜனா­தி­ப­தி­யாக உங்­க­ளது பாட­சாலை வைப­வத்தில் கலந்­து­கொள்­வது வர­லாற்று நிகழ்­வாக இருப்­பது போன்று எனது தனிப்­பட்ட வாழ்க்­கை­யிலும் இந்த நாள் வர­லாற்றுச் சிறப்பு மிக்க மறக்க முடி­யாத நாளாகும்.


இன்று 21 ஆம் திகதி அதற்கு முதல் நாள் முன்னாள் ஜனா­தி­பதி மஹிந்த ராஜபக் ஷ வுடன் இணைந்து ஒன்­றாக அப்பம் சாப்­பிட் டேன். அடுத்த நாள் நவம்பர் 21 அர­சாங்­கத்தை விட்டு வெளி­யே­றினேன். இது எனது அர­சியல் வாழ்க்­கையில் திருப்பு முனை­யான நாள். அன்­றைய தினம் எனது “மன­நி­லையின்” செயற்­பாடு எப்­படி இருந்­தது என்­ப­தற்கு எனக்கே விளக்­க­ம­ளிக்க முடி­யாத நிலை காணப்­பட்­டது.


எனவே அன்­றைய மன­நி­லையை என் னால் தற்­போது தெளி­வுப்­ப­டுத்த முடி­யாது. அன்­றைய தினம் பாரா­ளு­மன்­றத்தில் இருந்த பிர­தமர் ரணில் விக்­கி­ர­ம­சிங்­க­வுடன் இணைந்து நான் பாரா­ளு­மன்­றத்­தி­லி­ருந்து வெளி­யேறி முன்னாள் ஜனா­தி­பதி சந்­தி­ரிகா பண்­டா­ர­நா­யக்க குமா­ர­துங்­கவின் உத்­தி­யோ­கபூர்வ இல்­லத்­திற்குச் சென்றேன். பின்னர் அங்­கி­ருந்து இவர்­க­ளோடு இணைந்து புதிய நகர மண்­ட­பத்தில் இடம் பெற்ற ஊட­க­வி­ய­லாளர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டேன்.


இன்று இல்­லா­மையும் வறு­மையும் சமூ­கத்­திற்குள் மனி­தர்­க­ளால் வெற்றி கொள்­வ­தற்கு எந்­த­வி­த­மான தடைக்­கல்­லாக அமை­ய ­வில்லை என்­பதை நாம் புரிந்து கொள்­ள­வேண்டும்.


நான் பொல­ந­றுவை போன்ற கஷ்டப் பிர­தே­சத்தில் சாதா­ரண ஒரு விவ­சாயக் குடும்­பத்தில் பிறந்­தவன். “புழு­தி­க­ளுக்கு” மத்­தியில் வெளிக்­கி­ளம்­பிய ஒரு அர­சி­யல்­வாதி.
எனக்கு சிறப்­பான அர­சியல் பின்­பு­லமோ அல்­லது பிர­புத்­துவ குடும்பப் பின்­ன­ணியோ கிடை­யாது.ஆனால் நேர்­மை­யு­டனும் அர்ப்­ப­ணிப்­பு­டனும் செயற்­பட்டேன். எனவே நாட்டு மக் கள் என்னை இந்­நாட்டின் ஜனா­தி­ப­தி­யாகத் தெரிவு செய்­தனர்.


எனவே பிள்­ளைகள் தமது வாழ்க்­கையில் தரப்­ப­டுத்தும் போது ஒவ்­வொரு தரு­ணத்­தி லும் அர்ப்பணிப்புத் தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
ஒரு நாளின் 24 மணித்தியாலத்திற்கான கால அட்டவணையை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறானதோர் நிலையில் உங்கள் முன் உள்ள சவால்களை வெற்றிக்கொள்ள முடியும் என்றும் ஜனா திபதி தெரிவித்துள்ளார்.