வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் இலங்கையில் கொள்வனவு செய்யும் பொருட்களுக்கான வற் வரியை மீள செலுத்துவதற்கான நடைமுறை இன்று முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது.

2018 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்திற்கமைய, இலங்கையை ஆசியாவின் வர்த்தக மத்திய நிலையமாக நிலைநிறுத்தும் நடவடிக்கையில் சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்ப்பதே இதன் நோக்கமாகும்.

இதற்காக கட்டுநாயக்க, பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் விசேட கருமபீடம் ஒன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

கொள்வனவு செய்யும் பொருட்களின் 15 சதவீத வற் வரிப் பணத்தை இலங்கையில் இருந்து திரும்பி செல்லும் போது மீண்டும் சுற்றுலா பயணிகளிடம் செலுத்தும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.