(இராஜதுரை ஹஷான்)

பெண் சிறைக்கைதிகள்  சிறைச்சாலையின்  கூரை மீது  ஏறி போராட்டத்தில் ஈடுபடும் அளவிற்கு  தற்போது  கருத்து சுதந்திரம் தாராளமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதென நீதி மற்றும் சிறைச்சாலை மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் தலதா அதுக்கோரல தெரிவித்துள்ளார்.

 ஆகவே ஜனநாயகம் மறுக்கப்படுகின்றது என்று எவராலும் குற்றஞ்சாட்ட முடியாது எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

 2012 ஆம்  ஆண்டு இவ்விடயத்திற்கு மாறாகவே வெலிக்கடை  சிறைச்சாலை சம்பவம்  இடம் பெற்றது. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அடக்குவதற்காக மனித உரிமை மீறல்களுக்கு புறம்பாக செயற்பட்டு  27  சிறைக்கைதிகளை படுகொலை செய்தமையினை எதிர்த்தரப்பினர் மறந்து விடக் கூடாது.

இரத்தினபுரி ஹெலபன   பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் கலந்துக் கொண்டு கருத்துரைக்கும் போதே அவர் மேற்கணடவாறு   குறிப்பிட்டார்.