இனப்­பி­ரச்­சி­னைக்­கான அர­சி­யல்­தீர்வை உள்­ள­டக்­கிய புதிய அர­சி­யல்­யாப்பை பெற்­றுத்­த­ரு­வ­தற்கு இந்­தியா உத­வி­பு­ரி­ய­வேண்டும். அதற்­கான அழுத்­தங்­களை இந்­தியா வழங்­க ­வேண்டும் என்று தமிழ் தேசி­யக்­கூட்­ட­மைப்பின் தலை­வரும் எதிர்க்­கட்சித் தலை­வ­ரு­மான  இரா.சம்­பந்தன்   இந்­தியப் பிர­தமர்  நரேந்­தி­ர­ மோ­டி­யிடம் வலி­யு­றுத்­தி­யுள்ளார்.

 

அர­சியல் யாப்பை உரு­வாக்கும் முயற்சி தோல்­வியில் முடி­வ­டை­யு­மானால்     வடக்கு, கிழக்கில்  தமிழ் தேசி­யக்­ கூட்­ட­மைப்பை விட தீவி­ர­மான போக்கைக் கொண்ட தமிழ்  தலைமை உரு­வா­வ­தற்கும்   வாய்ப்பு ஏற்­படும் என்றும்  சம்­பந்தன்  சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்ளார். 

இந்திய சென்றுள்ள சர்வக் கட்சிக்குழு நேற்று இந்­தியப் பிர­தமர்  நரேந்­தி­ர­ மோ­டியைச்   சந்­தித்துப்  பேச்­சு­வார்த்தை நடத்­தி­யது.  இந்­தப்­ பேச்சு­வார்த்­தை­யின் ­போதே  எதிர்க்­கட்சித் தலைவர் இரா. சம்­பந்தன்  மேற்­கண்­ட­வாறு  வலி­யு­றுத்­தி­யுள்ளார்.