புதிய எரிபொருள் விலைச் சூத்திரத்திற்கமைவாக எரிபொருள் விலையேற்றம் நேற்று நள்ளிரவு முதல் அமுல்படுத்தப்படுவதாக நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி 92 மற்றும் 95 ஒக்டெய்ன் பெற்றோல் வகைகள் தலா 4 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்படுவதாகவும்,  92 ஒக்டெய்ன் பெற்றோல் 145 ரூபாவில் இருந்து 149 ரூபாவாகவும், 95 ஒக்டெய்ன் பெற்றோல் 157 ரூபாவில் இருந்து 161 ரூபாவாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதேவேளை டீசலின் விலை 5 ரூபாவினாலும், சூப்பர் டீசலின் விலை 3 ரூபாவினாலும் அதிகரிக்கப்படுள்ளதாக நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. 

எனவே, டீசலின் புதிய விலை 123 ரூபாவாகவும், சூப்பர் டீசலின் புதிய விலை 133 ரூபாவாகவும் அதிகரிக்கப்படுள்ளது. 

புதிய எரிபொருள் விலைச் சூத்திரத்திற்கமைவாக இந்த விலையேற்றம் அமுல்படுத்தப்படுவதாக நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.