(எம்.மனோசித்ரா)

தெற்காசிய வலயத்தின் ஊடான திட்டமிட்ட குற்றச்செயல்களை தடுக்கும் சிறப்பு புலனாய்வு மத்திய நிலையத்தை இலங்கையில் ஸ்தாபிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கு அமைவாக இந்தியா, நேபாளம், மாலைத்தீவு, பங்களாதேஷ் மற்றும் பூட்டான் ஆகிய நாடுகளுடன் இலங்கை ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திட  உள்ளது. 

திட்டமிட்ட குற்றச் செயல்களை தடுப்பது தொடர்பாக தெற்காசிய வலய புலனாய்வு தகவல்கள் பரிமாறல் மற்றும் இணைப்பு நிலையம் ஒன்றை அமைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கைசாத்திடப்படவுள்ளது.