அலரிமாளிகையை ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் முற்றுகையிடலாம் என்ற அச்சம் காரணமாக கொழும்பில் கொள்ளுபிட்டியில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசாங்க வட்டாரங்களும் பொலிஸாரும் இதனை தெரிவித்துள்ளனர்

அலரிமாளிகையை முற்றுகையிடுவதற்கு திட்டமிடப்படடுள்ளதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்

இதன் காரணமாக மேலதிக பொலிஸார் கொழும்பு நகரத்தின் மத்தியில் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் என அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

பொலிஸார் கலகமடக்கும் படையினருடன் விசேட அதிரடிப்படையினரும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.