இலங்கைபாக்கிஸ்தான்  உறவுகளை வலுப்படுத்தவேண்டிய தேவையுள்ளது என பாக்கிஸ்தானின் புதிய பிரதமர் இம்ரான்கான் தெரிவித்துள்ளார்

இன்று இலங்கை பிரதமர் ரணில்விக்கிரமசிங்கவுடன்   உரையாடிய வேளையில் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

இருநாடுகளிற்கும் இடையில் வலுவான நட்புடன் கூடிய உறவுகள் காணப்படும் அதேவேளை அனைத்து வகையான விடயங்களிலும் இருநாடுகளிற்கும் இடையிலான உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தவேண்டிய தேவையுள்ளது என இம்ரான் கான் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இலங்கைக்கும் மக்களிற்கும் வாழ்த்துக்களையும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.