சர்­வ­தேச விண்­வெளி நிலை­யத்தில் ஒரு வரு­டத்தை கழித்த அமெ­ரிக்க விண்­வெ­ளி­வீ­ர­ரான ஸ்கொட் கெல்­லியும் ரஷ்ய விண்­வெ­ளி­வீ­ர­ரான மிகெயில் கொர்­னி­யன்­கோவும் சொயுஸ் விண்­க­லத்தின் மூலம் நேற்று புதன்­கி­ழமை கஸ­கஸ்­தா­னி­லுள்ள ஸெஸ்­கஸ்கன் பிராந்­தி­யத்தில் வெற்­றி­க­ர­மாக தரை­யி­றங்­கி­யுள்­ளனர்.

அவர்கள், இதற்கு முன்னர் சர்­வ­தேச விண்­வெளி நிலை­யத்தில் விண்­வெ­ளி­வீ­ரர்கள் தங்­கி­யி­ருந்த உச்­ச­பட்ச காலத்தை விடவும் இரு மடங்கு காலம் (340 நாட்கள்) அங்கு தங்­கி­யி­ருந்­தமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

அதே­ச­மயம் கெல்லி 4 தட­வைகள் சர்­வ­ தேச விண்­வெளி நிலை­யத்­துக்கு பய­ண த்தை மேற்­கொண்டு அங்கு மொத்தம் 520 நாட்கள் தங்­கி­யி­ருந்து, அந்த நிலை­யத்தில் அதிக காலத்தைக் கழித்த விண்­வெ­ளி­வீரர் என்ற சாத­னை­யையும் படைத்­துள்ளார்.

நீண்ட காலம் விண்­வெ­ளியில் தங்­கி­யி­ருப்­பதால் மனித உடலில் ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய பாதிப்­புகள் தொடர்­பான ஆய்வின் அங்­க­ மா­கவே அவர்கள் விண்­வெளி நிலை­யத்தில் நீண்ட காலம் தங்­கி­யி­ருந்து பணி­யாற்றும் இந்த சாதனை முயற்­சியை மேற்­கொண்­டனர்.

ஸ்கொட் கெல்­லியை பூமியில் தங்­கி­யி­ருந்த அவ­ரது இரட்டைச் சகோ­த­ர­ரான மார்க்­குடன் ஒப்­பிட்டு அவ­ருக்கு உட­லி யல் ரீதியில் ஏற்­பட்­டுள்ள மாற்­றங்கள் தொடர்பில் ஆய்வை மேற்­கொள்ள விஞ்­ஞா­னிகள் எதிர்­பார்த்­துள்­ளனர்.

இந்த ஆய்­வா­னது எதிர்­கா­லத்தில் செவ் வாய்க்கிரகத்துக்கு மனிதர்களை அனுப்பு வதற்கான திட்டத்திற்கு அவசியமான ஒன்றா கவுள்ளதாக அமெரிக்க நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் தெரிவிக்கிறது.