லண்டன் செல்வதற்காக விமான நிலையத்திற்கு சென்ற போது உடுவே தம்மாலேக தேரர்  குடிவரவு அதிகாரிகளால் திருப்பி அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.