ஜனாதிபதி வேண்டுகோளின் பேரில் சீன அரசாங்கத்தின் அன்பளிப்பில் பொலன்னறுவையில் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள சீன – இலங்கை நட்புறவு தேசிய சிறுநீரக விசேட வைத்தியசாலையின் நிர்மாணப்பணிகள் நாளை  முற்பகல் ஜனாதிபதி  தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சிறுநீரக நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் மக்களுக்காக ஜனாதிபதியின் நீண்டகால எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றும் வகையில் தெற்காசியாவின் பாரிய சிறுநீரக வைத்தியசாலையாக குறித்த வைத்தியசாலை நிர்மாணிக்கப்படவுள்ளதுடன், இதற்காக 12,000 மில்லியன் ரூபா செலவிடப்படவுள்ளது. 

வட மத்திய மாகாணத்தில் மட்டுமன்றி  நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள சிறுநீரக நோயாளிகளுக்காக இந்த வைத்தியசாலை நிர்மாணிக்கப்படுவதுடன், உலகின் நவீன ஆய்வுகூடம் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளை கொண்டு அமையவுள்ளது. 

மேலும் இந்த வைத்தியசாலை 200 கட்டில்களை கொண்ட வாட்டுத் தொகுதி, 100 குருதி சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள், வெளி நோயாளர் சிகிச்சைப் பிரிவு, விசேட சிறுநீரக நோய் சிகிச்சை பிரிவு, சிறுநீரக மாற்று சத்திர சிகிச்சை பிரிவு போன்ற நவீன சத்திர சிகிச்சை பிரிவுகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

200 ஆசனங்களை கொண்ட நவீன கேட்போர்கூடம் மற்றும் 300 வாகனங்கள் நிறுத்தக்கூடிய வாகனத் தரிப்பிட வசதிகளையும் வைத்தியசாலை பணிக்குழாமினருக்கான தங்குமிட வசதிகளையும் இவ் வைத்தியசாலை கொண்டிருக்கும். 

24 மாதங்களில் நிறைவு செய்யப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ள இத்திட்டம் 2020 ஜூலை மாதம் நிறைவு செய்யப்படவுள்ளது.