தாங்கள் வளர்க்கும் செல்லப்  பிராணிகளுக்கு ரேபிஸ் எனப்படும் நீர் வெறுப்பு நோய்க் கிருமிக்கெதிரான தடுப்பூசிகளை ஏற்றிக் கொண்டால் மனிதர்களையும் தமது வளர்ப்புப் பிராணிகளையும் பாதுகாத்துக் கொள்வதோடு உயிரிழப்புளையும் தவிர்த்துக் கொள்ளலாம்  என மட்டக்களப்பு - கிரான்  பிரதேச மிருக வைத்தியர் அருணி மதுபாஷினி உடஹவத்த தெரிவித்தார்.

செல்லப்  பிராணிகள் வளர்க்கப்படும்போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள் சம்பந்தமாகவும் விலங்குகளுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி ஏற்றிக் கொள்வதன் அவசியம் குறித்தும் கிராம மக்களுக்கு தொடர்ச்சியாக விழிப்புணர்வு ஊட்டப்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பாக மேலும் குறிப்பிட்டதாவது,  

கிராமங்களிலும் கிராமங்களை அண்டிய நகரப் பிரதேசங்களிலும் பொதுவாக செல்லப் பிராணிகளாக நாய்கள் மற்றும் பூனைகளை மக்கள் விரும்பி வளர்க்கிறார்கள்.

ஆயினும், இவை சரியான மிருக வளர்ப்பு வைத்திய முறைமைகளோடும், சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளோடும் பராமரிக்கப்படுவதில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

அதனால் இந்த வளர்ப்புப் பிராணிகள் ரேபிஸ் எனப்படும் நீர் வெறுப்பு நோய்க் கிருமித் தொற்றுக்கு உள்ளாகும் வாய்ப்புக்கள் அதிகம்.

இதனால் நாளடைவில் ரேபிஸ் கிருமித் தொற்றுக்குள்ளான வளர்ப்புப் பிராணிகள் விசர் பிடித்து மனிதர்களையும் மற்ற விலங்குகளையும் கடிக்கும் போதும், மனிதர்களும் தொற்றுக்குள்ளான மற்ற விலங்குகளும் ரேபிஸ் தொற்றுக்குள்ளாகி மரணிக்கும் சந்தர்ப்பம் ஏற்படும்.

ரேபிஸ் தொற்றுக்குள்ளான விலங்குகளிலிருந்து ரேபிஸ் கிருமிகள் பலவழிகளில்  மிக விரைவாகப் பரவக் கூடியவை.

ஆகையினால் செல்லப் பிராணிகளையும் வளர்ப்பு மிருகங்களையும் தம் பராமரிப்பில் வைத்திருப்போர் மிருக வைத்தியர்களை  அணுகி அவற்றை முறையாகப் பராமரிக்கும் சுகாதார பாதுகாப்பு வழி முறைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

நோய் தொற்றி பின்னர் அவஸ்தைப்படுவதையும், உயிரிழப்புக்களைச் சந்திப்பதையும் விட நோய் வராமல் வருமுன் காப்பதே சிறந்தது.

கிரான் மிருக வைத்தியர் பிரிவில் உள்ள சகல கிராமங்களிலும் இது தொடர்பாக மக்கள்  விழிப்பூட்டப்பட்டு வருகின்றார்கள்” என்றார்.

இதுவரை சுகாதாரத் திணைக்களத்தின் கரிசனையிலிருந்த கட்டாக்காலிகளின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு கவனிப்புப் பணிகள் இவ்வருடத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து மிருக வைத்தியப் திணைக்களத்திற்கே கட்டாக்காலி விலங்குகளைக் கண்காணிக்கும் பொறுப்பு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுவரை காலமும் கட்டாக் காலிகளின் சுகாதாரக் கண்காணிப்புப் பொறுப்பை சுகாதாரத் திணைக்களமா? அல்லது மிருக வைத்தியத் திணைக்களமா? கையாள்வது என்ற இழுபறி நிலையிலிருந்து வந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.